top of page
  • Writer's pictureCecilia Jonsson

Glädje, hopp och vänskap på jobbet – du måste skämta!

Updated: Nov 28, 2018


”Vi är här för att jobba inte för att umgås!”  Har du hört kommentaren?

Arbete ska vara ansträngande! Hur vi mår på jobbet har ingen betydelse! Det finns gränser för vad vi kan förvänta oss på jobbet!

Många av oss acceptera kanske en eller flera av påståendena ovan på våra arbetsplatser. Därmed accepterar vi också att vi inte når vår potential, kommer till vår rätt och talar inte om vad vi vill eller våra drömmar. Vi accepterar att vi blir mindre människor och mer ”doers”. Hur känns det?

För flera år sedan fick jag förmånen att möta en grupp människor som arbetade tillsammans.

De hade haft fyra chefer på fyra år och implementeringen av ett digitalt arbetssätt höll på att ”gå åt skogen”. Utifrån förstudien skulle 80 % av arbetet skötas digitalt och 20 % skulle kräva manuellt arbete. Man hade redan dragit ner personalstyrkan enligt plan. Det blev tvärtom – 80 % manuellt arbete med färre resurser. Individerna gick på knäna och hade förlorat viktiga beståndsdelar i sitt arbetslag. Cheferna blev stressade och mer kontrollerande, satte upp hinder för individerna, de fick luncha ensamma och i skift, fika gjorde man om tid fanns och ingen mer övertid tilläts. När skulle de hinna göra sitt jobb? Jag mötte en samling personer som tappat all sin arbetsglädje!

Genom att slutligen anställa en erfaren chef som såg problemet och genom att vi arbetade utifrån behoven hos gruppen och individerna rättade mycket till sig. Var det nödvändigt att det skulle gå så långt?

Det vi vet är att jobbet har enorm betydelse för de flesta av oss människor. Kan det vara så att våra grundläggande mänskliga behov även finns på jobbet? Vi spenderar ganska många timmar på jobbet och det kan man räkna på, men oavsett hur vi räknar är arbetstiden en väsentlig del av vår vakna tid!

De grundläggande behoven har beskrivits på olika sätt i forskningen, Maslow är väl en av de mest refererade. Några behov han talar om är fysiska behov, trygghet, gemenskap, uppskattning, självförverkligande och att ge vidare.

Det finns hyllvis av böcker och massor av artiklar som tar upp ämnet med allt från strategier i organisationen, självhjälpsböcker, mindfulness, träning, friskvård och ledarskap för att uppnå en god arbetsplats. Behoven behöver inte alltid handla om gemenskapsaktiviteter, det kan mycket väl handla om att tillåtas vara uppgiftsorienterad, bekräftad för sin insats och känna en gemenskap i uppdraget eller arbetet.

Man har kunnat visa att det finns tre elementära delar som skapar arbetsglädje:

Att det finns:

– ett syfte och chans att bidra till något större än mig själv.

– en vision som är kraftfull och personlig, skapar en verklig känsla av hopp.

– möjlighet till djupa och vänskapliga relationer

(How to be happy at Work av Annie McKee, Harvard Business Review Press)

Kommer du ihåg när du skrattade senast på jobbet eller med dina kollegor? Eller när ni bestämde er för att tillsammans ta tag i en klurig situation på jobbet med gott resultat? Kan du plocka fram ett gott och varmt minne från jobbet? Inkluderade minnet en stimulerande arbetsuppgift eller kanske var dina kollegor med på ett hörn?

Tänk om…

…allt egentligen handlar om att du och jag behöver bli sedda, hörda och bekräftade för det vi gör?

…det börjar hos dig genom att du bidra med arbetsglädje till någon annan?

…du kan starta en snöbollseffekt och medverka till större arbetsglädje?

Nä jag skämtar inte!

Ut och sprid glädje, hopp och vänskap på jobbet – gör det på ditt sätt och på det sätt som tilltalar dina kollegor!

Recent Posts

See All

Vi är varandras arbetsmiljö - även digitalt!

Distansarbete och arbete under den långvariga pandemin är en stor utmaning för oss alla och för chefer. I en artikel läser jag hur retorikexperten Elaine Eksvärd ser på digitala härskartekniker och ho

Kan man vara empatisk utan att vara emotionell?

”Var empatisk, men inte emotionell”. Tidningens rubrik på förstasidan slår emot mig och jag blir förvånad över att orden provocerar mig. Jag var tvungen att läsa vidare för att förstå mer. I artikeln

Commentaires


bottom of page