top of page
ei_academy_svart.png

EI Academy är en akademi som startats av grundaren till Beech Tree med kompetens att koppla ihop och träna de mellanmänskliga förmågorna i dina affärer, på arbetet och på hemmaplan, digitalt såväl som i personliga möten.

Vi erbjuder tränings- och utvecklingsprogram för individer, grupper, team, organisationer, skolor och företag – både i digitalt format och i form av fysiska träffar.

EI Academy ger dig möjlighet att på ditt sätt välja hur du vill träna din EI. Det kan vara varsomhelst och närsomhelst, via vår digitala introkurs, våra träningsserier, en workshop eller ett längre träningsprogram.

Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling och då behöver vi alla stärka vår emotionella stabilitet och aktivt arbeta för ökad kraft i motgångar. På så vis kommer vi orka arbeta, leva hållbart och njuta av livet – hela livet!

Det är ingen slump att du känner dig sedd, hörd och bekräftad av vissa, mer än av andra!

 

EI, emotionell intelligens, är ett koncept som blir alltmer uppmärksammat och hjälper dig att bättre förstå dina mentala och känslomässiga komponenter, framgångsfaktorer, som stödjer dig att nå dit du vill. Vi har arbetat med EI i mer än 10 år!

EI är förmågan att

  • uppfatta och uttrycka känslor

  • ta in känslor i tanken

  • förstå och resonera kring vad vi känner

  • reglera känslor i sig själv och i andra
     

I vår vardag visar detta sig som gott självledarskap, social medvetenhet och vår förmåga att konstruktivt kommunicera i olika situationer. 

 

EI handlar om relationer

Genom att få människor att känna sig väl till mods, bekväma i ditt sällskap och genom att du kommunicerar öppet vad du vill kan du inspirera andra att ge sitt engagemang och vilja det som ni vill göra tillsammans.

Vår känslomässiga intelligens handlar om att kunna använda vad vi känner, förstå varför vi känner så och att kunna uttrycka det för oss själva och andra. 

Utveckla din EI

Under vårt liv får möjlighet att träna upp vår förmåga på olika sätt. En del av oss har växt upp i miljöer med mycket känslouttryck, i tillåtande miljöer där det varit accepterat och lätt att uttrycka vad man kände. Medan några av oss har vuxit upp i miljöer där känslor inte alls varken uttrycktes, tilläts eller diskuterades. 

I forskning har det visats sig att det är bra för oss att kunna uttrycka våra känslor i ord och berätta för andra hur vi känner och tänker. Vikten av att ha koll på våra känslor har blivit en betydelsefull och värdefull kompetens i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i dagens samhälle.

Människor glömmer vad du har sagt.

Människor glömmer vad du har gjort, 

men de glömmer aldrig

hur du fick dem att känna sig.

                     Maya Angelou

EQ-i-modellen sv.jpg
bottom of page