top of page
  • Writer's pictureCecilia Jonsson

Så skapas ett jämställt ledarskap

Updated: Nov 28, 2018


Personlig utveckling ett viktigt spår i Add Men to Change

För att utvecklas som individ och som ledare behöver vi göra medvetna val för att uppnå något annorlunda. Vid varje tillfälle i ledarprogrammet kommer jag att utmana de som deltar att göra annorlunda imorgon än igår. Vad finns det för saker som du ska fokusera på i ditt ledarskap utifrån tillfällets innehåll? Min uppgift är att ge verktyg och metoder som skapar en genomgående struktur för att utvecklingen ska hålla i sig. Grunden för detta är att bygga ett öppet och reflekterande klimat som bidrar till att allas tankar och idéer får utrymme. Vi kan och ska lära av varandra!


Vad tror du att deltagarna kommer att ta med sig?

Min förhoppning är att deltagarna själva kan se sina egna framsteg och sin egen utveckling under programmets gång. Att deltagarna får med sig alla dialoger och diskussioner som en del i sin egen utveckling och att de får utmana sig själva, och kanske varandra, i ett mer inkluderande och jämställt ledarskap. I ett större perspektiv ser jag fram emot ett växande nätverk av män som vill, väljer och vågar ta ett inkluderande ledarskap på allvar och är förebilder för andra.


Varför är det viktigt att både män och kvinnor är delaktiga i jämställdhetsarbetet?

Det är viktigt för att snabba upp en förändring och ett ökat affärsmässigt utfall som bara kan ske om BÅDE män och kvinnor arbetar för en större jämställdhet och mångfald!


Hur kommer det sig att ni samarbetar med Add Gender och gör en satsning på ett ledarskapsprogram exklusivt för män?

Act to Perform vill vara med att skapa insikter och utsikter så att ALLA som berörs av jämställdhet är med, pratar, känner sig delaktiga och påverkar! Män såväl som kvinnor behöver prata om detta i samma forum, men också på olika arenor för att åstadkomma förändring. Det finns idag många tillfällen och platser för kvinnor som vill förändra, men arenorna för männen är färre. Därför vill Act to Perform vara med och skapa en plats exklusivt för män, eftersom vi dagligen arbetar med att ge människor inspiration och träningsmöjligheter i det framgångsrika ledarskapet.

Comments


bottom of page