top of page
  • Writer's pictureCecilia Jonsson

Kan man vara empatisk utan att vara emotionell?

”Var empatisk, men inte emotionell”. Tidningens rubrik på förstasidan slår emot mig och jag blir förvånad över att orden provocerar mig. Jag var tvungen att läsa vidare för att förstå mer. I artikeln uppmanar personen oss att vara empatiska i ledarskapet för att kunna sätta oss in i företagets eller personalens situation. Den emotionella sidan skall vara förbehållen vänner och familj, tycker hen. Jag möter emellanåt liknande kommentarer och de väcker reaktioner hos mig, men även en stor nyfikenhet. Varför reagerar jag så starkt denna gång?

När jag ser mig omkring möter jag ett starkt tvivel och ett motstånd till att tala om känslors betydelse i omvärlden, i affärsvärlden, i skolvärlden och i våra privatliv. Vi undviker och dämpar känslouttryck eller känsloyttringar, vi lägger ”locket på” och vi tror att känslor skapar problem och konflikter. Vi förmedlar gärna känslor via emojis och sociala medier, men saknar redskap och ibland ord för att uttrycka vad vi känner i det verkliga livet.

Jag har genom min vetgirighet hittat både affärsmässiga och personliga motiv i forskningsstudier kring känslors betydelse för beslutfattande sedan 90-talet.

Forskningen kring känslors mekanismer inom emotionell intelligens, kognition, neurovetenskap, och psykologi har utifrån olika perspektiv belönats med både uppmärksammade artiklar och nobelpris i ekonomi till bland annat Daniel Kahneman och Richard H. Thaler. Harvard Business Review har ett avgränsat forskningsområde om Emotional Intelligence sedan flera år tillbaka. Forskare som Dr. Daniel Goleman, Dr. Steven Stein och Prof. Antonio Damasio m.fl. har på sina sätt bidragit till genombrott kring hjärnans funktioner, medvetenhet och känslor. De talar om hur vi kan utveckla känslomässig kompetens och stabilitet – vi tar inte några livsavgörande eller dagliga beslut utan att involvera känslor.

Att utveckla empati kräver emotionell intelligens och det sker genom nyfikenhet på och intresse för andra människor. Om du ska lyckas eller få framgång i din empatiska förmåga, behöver du vara emotionell, men inte på ett känslosamt och känslostyrt sätt.  Empati är en förmåga som är en betydelsefull och värdefull kompetens kopplat till hur vi fattar beslut i vårt arbetsliv, på hemmaplan och i dagens samhälle.

Det är ett vanligt missförstånd att EQ eller EI handlar om att vara för snäll, vek och känslostyrd. Vad beror det på?

Jo, kanske för att:

  • våra livserfarenheter kring känslouttryck skiljer sig åt

  • vi har känt oss obekväma när människor varit för känslosamma/känslostyrda

  • vi sedan länge bär med oss uppfattningen om att de bästa rationella besluten fattas utan att involvera känslor

  • vetenskapen är relativt ny och har inte fått genomslag ännu

Det finns förstås fler förklaringar till vad det beror på.

Emotionell intelligens är att kunna identifiera och hantera känslomässig information hos dig själv, hos andra, dina kollegor, din omgivning samt att kunna fokusera den emotionella energin till beteenden som gör att du får saker gjorda och blir effektiv.


EI är allt annat än att vara känslostyrd. Så var empatisk och emotionellt intelligent genom att använda, träna och utveckla dina emotionella förmågor klokt, både hemma och på jobbet!


Detta blogginlägg har även publicerats på www.eiacademy.se


Recent Posts

See All

Vi är varandras arbetsmiljö - även digitalt!

Distansarbete och arbete under den långvariga pandemin är en stor utmaning för oss alla och för chefer. I en artikel läser jag hur retorikexperten Elaine Eksvärd ser på digitala härskartekniker och ho

Comments


bottom of page