top of page

"Jag har lärt mig att människor glömmer vad du sagt och gjort,
men aldrig hur du fick
dem att känna sig." 


Maya Angelou, författare

About

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR DIG, I DITT ARBETE OCH I DIN ORGANISATION NÄR DET GÄLLER LEDARSKAP OCH UTVECKLING!!

VARFÖR?

 

På Beech Tree drivs vi av nyfikenhet, vetenskap och att hjälpa andra människor

- att få vara med och göra skillnad. 

Vi stöttar organisationer, företag och HR-avdelningar där det behövs - omedelbart!

Hör av dig om du har något du vill bolla! Läs mer...

 

EQ är viktigt för oss och i brytpunkten mellan social förmåga/emotionell intelligens och artificiell intelligens behöver vi kunna navigera både inom oss själva och i våra relationer hemma och på jobbet.

Vår emotionella förmåga utvecklas tillsammans med människor - i mötet med andra. Flera av de mest tongivande ledarna och forskarna i världen ser att det handlar om både rationella beslut OCH emotionella förmågor. Effekten av självkännedom skapa en kultur och ett ledarskap som omfattar reflektion och goda relationer och främjar goda arbetsförhållande.

 

Ett annat område vi på Beech Tree kan är att genom HR och personalekonomisk argumentation se till att de insatser som görs också skapar det vi förväntar oss. Vi kan räkna på HR nyckeltal och schabloner på människors arbetssituation, beteende, kompetensutveckling och ohälsa.

 

Bokskog grodperspektiv.jpg

OM BEECH TREE

"VI SKAPAR EFFEKT, ENGAGEMANG OCH FÖRSTÅELSE."

VAD?

Du får en dedikerad och nyfiken samarbetspartner som har koll på forskningsfält kring HR, känslor och beslut, som stöttar och kompletterar dig i ditt arbete.

Det handlar om

 • chefsstöd/HR-stöd

 • en vass exekutiv coach

 • en schablonräknande expert i personalekonomi

 • ett ledarskapsprogram

 • en moderator till ert event

 • en workshopledare

 • en inspirationsföreläsare
   

Vi är exceptionellt anpassningsbara och duktiga på att fånga det som sker i rummet enligt våra kunder. Det är tack vare stor erfarenhet i stora, små och komplexa ledar-, kultur-, utvecklings- och förändringsprocesser.

HUR?

 

Vi är nyfikna på dig, ditt team och din organisation. Tillsammans förstår vi helheten och lyfta blicken. Vi är noga med att tala om vad effekten av vår medverkan ska vara, hur ser vi till att få ett hållbart resultat där organisationen och individerna känner motivation att driva arbetet i vardagen. 

Hur ska det kännas när ni tar över själva?

Vi arbetar både enligt plan och i realtid med moderering och facilitering för att ni ska få det ni behöver utifrån nuvarande omständigheter. 

Att börja göra, lära och reflektera.

"ATT SLÄPPA AGENDAN ÄR SNARARE REGEL ÄN UNDANTAG."

"VI ANVÄNDER VÄL BEPRÖVADE VERKTYG OCH MODELLER."

MODELLER OCH METODER

 

Vi har en rad modeller och digitala verktyg för program, uppdrag och coachning. Allt anpassas till den önskade effekten och vilket resultat ni vill uppnå.

 

Många av dem är nationellt och internationellt granskade;

Six Seconds EQ- verktyg
Brain Profiler™,
SEI™

Vital Signs™

EI Academy™

EQ-i 2.0™

Nyckeltalsinstitutets nyckeltal

Janssens Model™

Red Matters Triologi™

ei_academy_svart.png

Nu är vi igång med EI Academy i samarbete med Six Seconds Europe!

EI/EQ handlar om att uppfatta, förstå, hantera, reglera och använda våra känslor i viktiga beslut, utmaningar, affärer, förändringar och vardagssituationer.

 • Vi har arbetat med EI i mer än 10 år!

 • EI kan Du träna och utveckla

 • EI kan Du mäta och utvärdera genom EQ!

Känslans intelligens EI, är ett komplement till digitalisering och AI! Läs mer på eiacdemy.se

"DET ÄR INGEN SLUMP ATT DU KÄNNER DIG

SEDD, HÖRD OCH BEKRÄFTAD

AV VISSA -

MER ÄN AV ANDRA!"

ENKELT TRUMFAR KRÅNGLIGT OCH SVÅRT

EI EQ
Tjänster

VAD VI GÖR

KONSULT & RÅDGIVARE 

VI COACHAR!

 • Kontextuellt ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation

 • Emotionell Intelligens, EQ

 • Organisatorisk hälsa

 • Kultur, förändringsprojekt och hållbart arbetsliv

 • Train-the-trainer-program

 • Personalekonomi, sätta mål på organisationens mjuka och betydelsefulla värden

 • Professionell rådgivning personligen, via telefon eller digital plattform

FÖRELÄSARE/FACLITATOR

FÖRELÄSARE/FACILITATOR

 • Känslors betydelse för våra beslut!

 • Vad kan EQ göra i era uppdrag?

 • Har du koll på dina emotionella förmågor? 

 • Nyfiken i en strut – ett sätt att stresshantera!

 • Hållbart arbetsliv med EI

 

Cecilia har en Certifierad Advanced Facilitator hos Six Seconds. Vi skapar föreläsningar och workshops tillsammans med er och utifrån ert önskemål.

VÅRA UPPDRAG

VÅRA UPPDRAG ÄR

LEDARSKAPSPROGRAM MED EI

Hur klarar vi en alltmer komplex omvärld, arbetssituation och organisationsförståelse? Det finns strategier för att lyckas!

 ​

FACIILTERING/STORDIALOGER

Vi träffar hela verksamheten samtidigt för att arbeta med viktiga frågor i samma rum för att skapa en organisatorisk medvetenhet.

CHEFSHANDLEDNING

Handleder indivder och grupper i att leda, mitt i utmaningar, i förändringar och transformationer. 

BETRODD AV

ei_academy_svart.png
icabanken-logo-top.png
skanska[1].png
sweco_black.png
KTH_Logotyp_RGB_2013.png
logo.png
transparent ni Nyckellogo cmyk.png
1515580207076.png
nc_logo.jpg
swedbank_logo_mot_vit_tryck.jpg
Pfz.png
bottom of page