top of page

"Jag har lärt mig att människor glömmer vad du sagt och gjort,
men aldrig hur du fick
dem att känna sig." 


Maya Angelou, författare

About

VI ÄR EN KATALYSATOR I DITT LIV, DITT ARBETE OCH I DIN ORGANISATION NÄR DET GÄLLER LEDARSKAP OCH UTVECKLING!!

På Beech Tree drivs vi av nyfikenhet, vetenskap och att hjälpa andra människor

- att få vara med och göra skillnad. 

Nu i dessa tider går vi in och stöttar företag och HR-avdelningar där det behövs - omedelbart! Vi är händer och fötter, men också öron! Hör av dig om du har något du vill bolla! Läs mer...

 

Det handlar inte enbart om social förmåga/emotionell intelligens eller artificiell intelligens - vi människor kommer att behöva var duktiga på båda, relationer och på att ta vara ny teknologi. Vår emotionella förmåga utvecklas tillsammans med andra, i mötet med människor. Flera av de mest tongivande ledarna och forskarna i 

världen har sett att det handlar om både rationella beslut OCH emotionella förmågor. Effekten av självkännedom skapa en kultur och ett ledarskap som omfattar reflektion och goda relationer som främjar goda arbetsförhållande.

 

Ett område vi på Beech Tree kan är att genom HR och personalekonomisk argumentation se till att de insatser som görs också skapar det vi förväntar oss. Vi kan räkna på HR nyckeltal och schabloner på människors arbetssituation, beteende, kompetensutveckling och ohälsa.

 

hållsverigeigång_logotyp_1.png

OM BEECH TREE

"VI SKAPAR EFFEKT, ENGAGEMANG OCH FÖRSTÅELSE."

VAD?

Du får en dedikerad och nyfiken samarbetspartner som har koll på forskningsfält kring HR, känslor och beslut, som stöttar och kompletterar dig i ditt arbete.

Det handlar om

 • chefsstöd/HR-stöd

 • en vass exekutiv coach

 • en schablonräknande expert i personalekonomi

 • ett ledarskapsprogram

 • en moderator till ert event

 • en workshopledare

 • en inspirationsföreläsare
   

Vi är exceptionellt anpassningsbara och duktiga på att fånga det som sker i rummet enligt våra kunder. Det är tack vare stor erfarenhet i stora, små och komplexa ledar-, kultur-, utvecklings- och förändringsprocesser.

HUR?

 

Vi är nyfikna på dig, ditt team och din organisation. Tillsammans förstår vi helheten och lyfta blicken. Vi är noga med att tala om vad effekten av vår medverkan ska vara, hur ser vi till att få ett hållbart resultat där organisationen och individerna känner motivation att driva arbetet i vardagen. 

Hur ska det kännas när ni tar över själva?

Vi arbetar både enligt plan och i realtid med moderering och facilitering för att ni ska få det ni behöver utifrån nuvarande omständigheter. 

Att börja göra, lära och reflektera.

"ATT SLÄPPA AGENDAN ÄR SNARARE REGEL ÄN UNDANTAG."

"VI ANVÄNDER VÄL BEPRÖVADE VERKTYG OCH MODELLER."

MODELLER OCH METODER

 

Vi har en rad modeller och digitala verktyg för program, uppdrag och coachning. Allt anpassas till den önskade effekten och vilket resultat ni vill uppnå.

 

Många av dem är nationellt och internationellt granskade;

EQ-i 2.0™

EI Academy™

Nyckeltalsinstitutets nyckeltal

Janssens Model™

Red Matters Triologi™

 

ei_academy_svart.png

Nu är vi igång med EI Academy och är med i Håll Sverige ingång!

EI handlar om att uppfatta, förstå, hantera, reglera och använda våra känslor i viktiga beslut, utmaningar, affärer, förändringar och vardagssituationer.

 • Vi har arbetat med EI i mer än 10 år!

 • EI kan Du träna och utveckla

 • EI kan Du mäta och utvärdera genom EQ!

Känslans intelligens EI, är ett komplement till digitalisering och AI!

hållsverigeigång_logotyp_1.png

"DET ÄR INGEN SLUMP ATT DU KÄNNER DIG

SEDD, HÖRD OCH BEKRÄFTAD

AV VISSA -

MER ÄN AV ANDRA!"

ENKELT TRUMFAR KRÅNGLIGT OCH SVÅRT

EI EQ
Tjänster

VAD VI GÖR

KONSULT & RÅDGIVARE 

VI COACHAR DIG!

 • Kontextuellt ledarskap, organisations-utveckling och kommunikation

 • Emotionell Intelligens, EI

 • Organisatorisk hälsa

 • Kultur, förändringsprojekt och hållbart arbetsliv

 • Train-the-trainer-program

 • Personalekonomi, sätta mål på organisationens mjuka och betydelsefulla värden

 • Professionell rådgivning personligen, via telefon eller digital plattform

FÖRELÄSARE/FACLITATOR

FÖRELÄSARE/FACILITATOR

 • Känslors betydelse för våra beslut!

 • Har du koll på dina emotionella förmågor? 

 • Nyfiken i en strut – ett sätt att stresshantera!

 • Hållbart arbetsliv med EI

 

Vi skapar föreläsningar och workshops tillsammans med er och utifrån ert önskemål.

VÅRA UPPDRAG

VÅRA UPPDRAG

LEDARSKAPSPROGRAM MED EI

Hur klarar vi en alltmer komplex omvärld, arbetssituation och organisationsförståelse? Det finns strategier för att lyckas!

 ​

STORGRUPPDIALOG/MODERERAR

VI träffar hela verksamheten samtidigt för att arbeta med viktiga frågor i samma rum samt skapa en organisatorisk medvetenhet.

PERSONALEKONOMI

Utbildar i att räkna på humankapitalet, utbildningseffekter och räknar på hälsa och välbefinnande.

BETRODD AV

ei_academy_svart.png
icabanken-logo-top.png
skanska[1].png
sweco_black.png
KTH_Logotyp_RGB_2013.png
logo.png
transparent ni Nyckellogo cmyk.png
1515580207076.png
nc_logo.jpg
swedbank_logo_mot_vit_tryck.jpg
Pfz.png
Contact

KONTAKT

E-POST

POSTADRESS

BEECH TREE AB

Däldvägen 16

SE-181 62 Lidingö

Sverige

TELEFON

(+46)73-854 14 88

FÖLJ OSS

 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
bottom of page