top of page
  • Writer's pictureCecilia Jonsson

HR måste bli bättre på sina affärer!

Updated: Nov 28, 2018


Nu sticker jag ut hakan… Jag har i åratal arbetat tillsammans med, träffat, läst och lyssnat på personalchefer, personalvetare och HR-folk som ständigt klagar över att de inte får vara med i ledningsgrupperna och på ledningsmöten. Det brukar låta: -”HR får inte vara med i det strategiska arbetet och vi förväntas bara genomföra, hantera hygienfaktorer och cykelställsfrågor.” Min motfråga lyder: Har du tillfört värde och därmed gjort dig värdefull? Har du gjort dig förtjänt av en plats i ledningsgruppen? Att vara en del av ledningen är något som kräver ett genuint intresse för företagets affärer och att stå för en strategisk blick. Om du ser dig som en genomförare och utförande supportfunktion har du faktiskt inte där att göra. Vad menar jag med det? I ledningsgruppen ska du ta plats för att fatta beslut, vara påläst och kunna agera strategiskt inom dina klassiska ansvarsområden, men du förväntas också kunna bemannings- och resursplanering, projektuppföljning, förseningar i projekt eller framtida händelser som kan innebära facklig samverkan/förhandling, internkommunikation, varumärke som arbetsgivare och att argumentera ekonomiskt för dina HR-frågor. HR är en långsiktig affärsmässig fråga! Det jag hör om jag lägger örat mot rälsen är att ”det verkar inte krävas kompetens för att arbeta med HR – bara man gillar att arbeta med människor”. Nu tar jag fajten! Det krävs VISST kompetens för att driva HR business och företagets affärer i HR-frågorna. Det krävs av Dig att både gilla människor OCH gilla företagets affärer! Glappet mellan vad som görs och vad som skulle kunna göras är enormt – här finns det potential till dig som vill vara med att föra HR framåt. Det som behövs är en kompetenshöjare i HR business och så är du där. Finns det inga förebilder? Jo absolut, det finns en mängd HR-personer som är affärsmässiga och gör underverk på sina företag och i sina organisationer. Se vad de gör, lära av dem, låt de komma till tals och bli mer synliga i debatten. Jag är övertygad om att HR är och skulle kunna vara en stark kraft som kan förflytta berg och bidrar till att företagens affärer blomstrar.

Mitt eget bidrag är att tillsammans med Nyckeltalsinstitutet arbeta för att få HR-affären att blomstra i samklang med företagets affärer.

Recent Posts

See All

Jag vill inte!

Jag ser plötsligt bilden på Instagram med streckgubben som slängt sig på golvet och utbrister – ”Jag vill inte!”. I situationer som för oss känns ovana, okända och osäkra kommer ofta tanken som bilden

Comments


bottom of page