top of page
  • Writer's pictureCecilia Jonsson

Nyfiken i en strut?!

Är det fint eller fult att vara nyfiken? Det har inte betraktats som en positiv egenskap i alla sammanhang. Du kanske tänker på en lite för intresserad person du mött, en som lägger sig i eller kanske ett barn i en viss ålder som oavbrutet i varje samtal ställer frågan Varför det? För några år sedan var jag på ett av mina barns första skoldag efter sommaren med ny klass och ny lärare. I klassen fanns en mycket nyfiken, vetgirig och verbal kille som tog till orda i princip hela tiden. Det var till och med svårt för läraren att ”få en syl” i vädret. Det var egentligen inte det som var det som blev mitt tydligaste minne, utan det var med vilket tålamod läraren lät honom komma till tals, ställde frågan vidare till klassen och vid ett flertal tillfällen uppmuntrande säga; ”frågar man inte får man ingenting veta”. Nu tänker ni att det tålamodet hade lärarinnan bara för att alla nya föräldrar var närvarande! Jag besökte klassen vid ett annat tillfälle, en måndag, och med samma tålamod lät hon barnen berätta om helgens aktiviteter som fredagsmys, sjuka syskon, besök hos morföräldrar, strandbesök och fotbollsmatcher. Hon har hittat nyckeln till att uppmuntra nyfikenhet genom att ställa frågan, tillåta berättelser och lära klassens barn att lyssna på varandras berättelser. Nyfikenheten ökar nämligen om vi är beredda att lyssna mer än tala.

Nu har mina barn blivit större och vill gärna delta i diskussioner, ha en åsikt eller berätta om saker ur sitt eget perspektiv – nu tycker de att jag avbryter dem hela tiden! De tycker nog att mitt tålamod tryter, att jag saknar uthålligheten för deras synpunkter och att jag inte lyssnar tillräckligt. Dödar jag mina barns nyfikenhet då? Jag blir plötsligt varse om att jag saknar lärarinnans tålamod och uthållighet OCH att det kan påverka mig och mina barn.

I alla tider har den nyfikne fått veta mer och lärt sig nya saker. Den generella uppfattningen är väl att den frågvise och nyfikne får större kunskap – utvecklas till en mer intellektuell människa. Å andra sidan kan vi i vissa sammanhang uppfatta en person som ställer mycket frågor som jobbig, osäker, inkompetent och inte tillräckligt påläst.  Känner du igen det?

Nyfikenhet handlar om att utmana gamla sanningar och föreställningar, se saker ur flera perspektiv och vidga sina egna bilder av verkligheten. Att tillåta mig att bli mer nyfiken, utforskande, ifrågasättande, vetgirig, undrande, vaken och intresserad kan förmodligen vara en framgångsfaktor.

Nyfikenhet som en organisatorisk strategi har visat sig vara bra för både människor och organisationer.  I senaste numret av Harvard Business Review (Sep-Oct 2018) kan vi läsa om hur just nyfikenhet är gnistan för banbrytande innovation och nya idéer. Ny forskning av Prof. Francesca Gino på Harvard Business School pekar på flera överraskande praktiska fördelar för affärerna: Nyfikenhet förbättrar beslutsfattandet eftersom det minskar vår känslighet mot stereotyper och vår bekräftelseskänsla. Det eldar på anställdas engagemang och samarbete. Det förstärker organisatorisk motståndskraft genom att uppmana till kreativ problemlösning framför osäkerhet och hård press. Kort sagt ökar nyfikenheten affärsutvecklingen!

Vad har detta med dig att göra då? Jo, det visar sig att din motivation och ditt engagemang ökar om detta är en del av din arbetsmiljö. Här kommer fem bra tips kring att utveckla nyfikenheten på våra arbetsplatser:

Anställ och samarbeta med de nyfikna!

Ledare: bli en nyfiken förebild!

Befrämja lärandemål inte bara prestationsmål!

Låt oss få utforska och vidga våra intressen!

Planera in dagar i organisationen kring frågorna: Varför…?, Tänk om…? och Hur skulle vi kunna…?

Prof. Francesca Gino skriver att ledare kan förstärka värdet av lärande genom att reagera positivt på mediokra idéer för att de kan bli språngbrädor till bättre idéer. Nyfikenhet förutsätter att jag själv träder tillbaka för att lyssna mer än hålla låda själv. För vissa av oss är det en utmaning att vänta för att lyssna och att aktivt lyssna på andra. För andra kan det vara att våga släppa fram en idé även om tanken inte är helt klar så att den kan bli utvecklad tillsammans med andra. Vi behöver alltså träna på att släppa fram allas nyfikenhet och dra nytta av alla de fördelar det kan ge både hemma och på jobbet!

Nyfiken i en strut? – Javisst och det kan vi alla tjäna på!

Recent Posts

See All

Vi är varandras arbetsmiljö - även digitalt!

Distansarbete och arbete under den långvariga pandemin är en stor utmaning för oss alla och för chefer. I en artikel läser jag hur retorikexperten Elaine Eksvärd ser på digitala härskartekniker och ho

Kan man vara empatisk utan att vara emotionell?

”Var empatisk, men inte emotionell”. Tidningens rubrik på förstasidan slår emot mig och jag blir förvånad över att orden provocerar mig. Jag var tvungen att läsa vidare för att förstå mer. I artikeln

Comments


bottom of page